Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Pla Urbanístic Comunal Local

Guiant el desenvolupament municipal a llarg termini, als 10-15 anys, el PLU planifica la seva evolució a través d'un mapatge territorial d'àrees agrícoles (A), naturals (N), urbanitzades (U), que s'urbanitzaran ja sigui de manera immediata o bloquejada (UA).

Consulta el PLU del meu municipi

Plans Urbans Locals (PLU) de Perpinyà Métropole

La majoria dels municipis de Perpinyà Méditerranée Métropole estan ara equipats amb aquesta eina (alguns encara estan coberts per un Pla d'Usos del Sòl). Des del 10 de setembre de 2015, la Comunitat d'Aglomeracions és competent per a la PLU i els documents urbanístics, ocupant el seu lloc en el perímetre constituït pels 36 municipis que conformen el seu territori.

Per a l'any 2020, aquests documents urbanístics municipals es pretén integrar en una eina de planejament més gran, el PLUi (Pla d'Ordenació Urbanística Local Intercomunal) que permetrà posar en comú les actuacions i el cost dels estudis urbanístics i fer plenament operatiu el projecte territorial desenvolupat per alcaldes i càrrecs electes de la comunitat.

És en aquesta perspectiva que, per deliberació del seu Consell Comunitari, PMM va prescriure la seva elaboració el 17 de desembre de 2015.

Cassànades
Espira-de-l'Agly
El Barcarès
Perpinyà
Peyrestortes
Pollestres
Ponteilla/Nyls
Rivesaltes
Saint-Estève
Sant Fèlix
Sant Hipòlit
Saint-Laurent
Sant Nazaire
Santa Maria
Villelongue
Villeneuve
Villeneuve