Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Malbaratament

Perpinyà Méditerranée Métropole fa tot el possible cada dia per millorar la gestió dels nostres residus. Objectius: reduir les quantitats produïdes, millorar els canals de reciclatge i reutilització, crear un sector de residus verds, sensibilitzar sobre la compra responsable, actuar en origen per reduir els envasos, etc.