Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Municipi plu de Saint-Hippolyte

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU, la segona modificació simplificada de la qual va ser aprovada pel consell de la comunitat el 28 de setembre de 2017. Hi ha disponibles els documents corresponents.

Per ordre del president de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine de data 16 de novembre de 2023, s'inicia un procediment de declaració de projectes que implica la compatibilitat de la PLU per a la construcció d'un parc fotovoltaic muntat a terra.

Per deliberació de data 27 de novembre de 2023, el consell comunitari va concretar els objectius i modalitats de la consulta de la següent manera:

  • La disposició d'un registre desmaterialitzat i l'expedient de consulta a l'adreça següent concertation.perpignanmediterraneemetropole.fr amb la possibilitat que el públic pugui presentar comentaris en línia o enviar-los per correu postal al president de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a l'adreça postal: 11 Boulevard Saint-Assiscle – BP 20641 66006 Perpinyà Cedex,
  • La disposició del fitxer de consulta en format paper a l'ajuntament de Saint-Hippolyte, situat al número 1 de la Rue Paul Riquet-66510 Saint-Hippolyte i a la seu de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, amb la disposició d'un registre que permeti al públic fer les seves observacions.

Aquesta consulta comença a partir de la publicació d'aquest avís i tindrà lloc fins a l'elaboració del projecte, els dies i durant l'horari habitual d'obertura de l'ajuntament i de l'hotel de la comunitat urbana.

La resolució corresponent es publica durant un mes a l'Ajuntament i a l'Ajuntament Urbà, al lloc habitual de desplaçament.

 
Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.