Municipi plu de Saint-Hippolyte

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU, la segona modificació simplificada de la qual va ser aprovada pel consell de la comunitat el 28 de setembre de 2017. Hi ha disponibles els documents corresponents.
 
Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.