Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Plu comú de Pollestres

El document exigible al municipi és una PLU, de la qual es va aprovar una esmena n ° 3 el 26/06/2023. 

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.