Municipi plu de Sainte-Marie-la-Mer

 

El document exigible al comú és un PLU aprovat el 18/12/2012 la modificació n ° 3 va ser aprovada pel consell de la comunitat de 30 de gener de 2023. Els documents corresponents estan disponibles davant.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.