Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Municipi plu de Sainte-Marie-la-Mer

 

El document executiu sobre el municipi és una PLU aprovada el 18/12/2012, una modificació n°4 de la qual va ser aprovada pel consell de la comunitat el 18 de desembre de 2023. Els documents pertinents estan disponibles al davant.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.