Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Municipi de Villeneuve-de-la-Raho

El document d'aplicació sobre el municipi és una PLU, la tercera modificació simplificada de la qual va ser aprovada pel consell comunitari de Perpinyà Méditerranée Métropole Communauté Urbaine l'1 de febrer de 2021.
El document aplicable està disponible.
 
Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.