Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

PLU comú de Baixas

El document d'aplicació sobre el municipi és una PLU de la qual es va aprovar una modificació simplificada en el consell de la comunitat de 28 de juny de 2021. El document està disponible a continuació.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc. Es va iniciar una modificació simplificada de la PLU per ordre del president de Perpinyà Méditerranée Métropole Communauté Urbaine de data 24 de febrer de 2021.