Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Habitatge Social

Sol·licitar habitatge social

Davant la forta demanda d'habitatge, Perpinyà Méditerranée Métropole implementa una política d'habitatge que compleix els objectius marcats per l'Estat i pretén permetre que el màxim nombre de persones puguin accedir al lloguer o a la compra.

Cada any, l'Estat determina els sostres d'ingressos de les llars que regulen l'assignació d'habitatge social. Pots contactar amb un dels nostres socis, a continuació, per informar-te, acompanyar-te o registrar la teva sol·licitud d'allotjament.

Vols accedir a un habitatge social? El Ministeri d'Habitatge ha habilitat un portal web en línia de sol·licituds d'habitatge social. Per accedir-hi, cal anar a la pàgina de www.demande-logement-social.gouv.fr per sol·licitar-la en línia 

ESH Habitat Perpinyà Mediterrani

OP OPH

Hàbitat Marcou

Tres molins d'hàbitat

3F Occitània

Hàbitat de CDC

Ciutat Jardí

CDC ADOMA