Càrrecs electes

88 consellers comunitaris formen el consell comunitari de Perpinyà Méditerranée Métropole. Elegits per al període 2020-2026, voten les deliberacions i estableixen decisions polítiques.

El president

Els 15 vicepresidents

Assessors comunitaris delegats

Els vicepresidents i consellers delegats formen el Consell. Per tant, un conseller que no sigui membre de la Mesa no pot rebre una delegació. Aquesta delegació pren la forma d'una ordre nominativa emesa pel President. L'ordre ha de remetre's explícitament i exhaustivament als assumptes delegats.

Assessors comunitaris titulars

René Baus

Consellera de la Comunitat, elegida a Saint-Laurent-
de-la-Salanque