Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Municipi plu de Pézilla-la-Rivière

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU, la cinquena modificació simplificada de la qual va ser aprovada pel consell de la comunitat el 14 de maig de 2018. Hi ha disponible el document aplicable corresponent.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.