Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

La història del nostre territori

Descobreix la cronologia del PMM

2001

Sis municipis que formen part de la comunitat d'aglomeració perpinyà Mediterrània.

2003 - 2010

Augment gradual fins a 26 municipis. Adscripció de les escoles de música al Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) Perpignan Méditerranée. Nova competència en matèria d'habitatge social, a través de la delegació d'ajudes a la pedra de l'Estat.

2011

Fusió amb la Comunitat de Comunes de Rivesaltais. Creació d'una nova comunitat d'aglomeració perpinyà Mediterrània amb 36 municipis.

2014

Primera elecció de consellers de la Comunitat per sufragi universal directe.

2016

Transformació en comunitat urbana, creació de Perpinyà Méditerranée Métropole l'1 de gener de 2016.

2017

Implementació de noves habilitats en lectura pública, turisme...