Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Municipi plu de Saint-Estève

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU del qual el consell de comú va aprovar una quarta modificació simplificada de 30 de maig de 2022. Els documents corresponents de l'arxiu estan disponibles a continuació. L'arxiu plu també està disponible a l'ajuntament de Saint-Estève i a la seu de Perpinyà Méditerranée Métropole.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.