Municipi de Plu de Canohès

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU la modificació n°6 de la qual va ser aprovada pel consell de la comunitat de 27 de juny de 2022.

Una modificació simplificada n ° 7 del Pla Urbanístic Local del municipi de Canohès va ser prescrita per ordre del President de 13 de juny de 2023. Les modalitats de posada a disposició del públic de l'expedient van ser definides per deliberació de PMM de data 26 de juny de 2023.

 

Aquesta disponibilitat tindrà lloc del dimecres 6 de setembre de 2023 al divendres 6 d'octubre de 2023. L'arxiu estarà disponible a: http://www.concertation.perpignanmediterraneemetropole.fr

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.