Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Municipi de Plu de Canohès

El document exigible sobre el municipi és una PLU, la modificació simplificada de la qual el número 7 va ser aprovada pel consell comunitari el 23 d'octubre de 2023.

El document exigible està disponible amb l'enllaç de descàrrega a continuació.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.