Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Municipi de Plu de Canohès

El document exigible sobre el municipi és una PLU, la modificació simplificada de la qual el número 7 va ser aprovada pel consell comunitari el 23 d'octubre de 2023.

El document exigible està disponible amb l'enllaç de descàrrega que hi ha al davant.

Així mateix, s'informa al públic que, per ordre del President de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine de data 28 de març de 2024, s'ha iniciat el procediment simplificat de modificació n°8 de la PLU de Canohès.

Per deliberació de data 29 d'abril de 2024, el consell comunal va especificar les condicions per a la posada a disposició de l'expedient de la següent manera:

  • Disposició pública de l'expedient simplificat de modificació n° 8 a la Mairie de Canohès (1 Av. el Crusat, 66680 Canohès) i a la seu de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine per un període mínim d'un mes,
  • Disposició d'un registre a l'ajuntament de Canohès i a la seu de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine en els dies i hores habituals d'obertura, que permeti al públic fer les seves observacions, per un període d'almenys un mes,
  • Posada a disposició d'un registre desmaterialitzat i del fitxer de modificació a l'adreça següent concertation.perpignanmediterraneemetropole.fr amb la possibilitat que el públic pugui presentar observacions en línia o enviar-les per correu postal al president de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a l'adreça postal: 11 Boulevard Saint-Assiscle – BP 20641 66006 Perpinyà Cedex,
  • Mostra al tauler informatiu de l'Ajuntament de Canohès i a la seu de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine d'aquesta disposició;

Aquesta disposició de l'expedient es realitzarà des del dilluns 3 de juny de 2024 fins al dimecres 3 de juliol de 2024 en els dies i hores habituals d'obertura de l'ajuntament i de l'ajuntament de la comunitat urbana:

La resolució corresponent es publica durant un mes a l'Ajuntament i a l'Ajuntament Urbà, al lloc habitual de desplaçament.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.