Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Comuna del PLU de Perpinyà

El document en vigor és una PLU, una esmena n°1 de la qual es va aprovar a la reunió del consell comunitari del 29 de gener de 2024. L'informe del comissari instructor de l'esmena n°1 està disponible aquí: https://www.enquete-publique.perpignanmediterraneemetropole.fr/enquete-publique/260

Les parts del PLU en vigor estan disponibles per a la seva descàrrega oposada.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.