Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Municipi plu de Saint-Laurent-de-la-Salanque

El document d'aplicació sobre la comuna és un PLU aprovat el 30 de març de 2017 pel consell de la comunitat. Els documents corresponents de l'arxiu estan disponibles a continuació. L'arxiu plu també està disponible a l'ajuntament de Saint Laurent de La Salanque i a la seu de Perpinyà Méditerranée Métropole.
 
Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.