Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Aigua potable

Una bona gestió del cicle de l'aigua és important per protegir el planeta i garantir la salut de tots. És per això que la Comunitat Urbana s'encarrega de diverses actuacions.

Gestió de l'aigua

By Perpignan Méditerranée Métropole

L'aigua extreta de l'aqüífer és naturalment potable. Es filtra pel sòl pel que passa. No obstant això, per poder fluir de forma segura i transparent a l'aixeta, l'aigua ha d'estar protegida contra els bacteris que pogués trobar-se a les canonades durant el seu transport. És per això que s'injecten petites dosis de clor a la xarxa (l'equivalent a una gota per a 5 banyeres). L'aigua potable s'emmagatzema en conques subterrànies o torres d'aigua que serveixen com a reguladors i reserves de pressió.

Quines accions hi ha al nostre territori?

Producció d'aigua potable de qualitat

Transport i distribució d'aigua potable a tota la població

Investigar les revisions dels consumidors d'aigua

Gestió i renovació d'estructures del cicle de l'aigua

Protecció dels recursos hídrics en tots els centres productius

Analitzar, per tal de verificar el compliment de les normes sanitàries i ecològiques de tractament d'aigües

Documents a descarregar