Aigua potable

Una bona gestió del cicle de l'aigua és important per protegir el planeta i garantir la salut de tots. És per això que la Comunitat Urbana s'encarrega de diverses actuacions.

1

Gestió de l'aigua

By Perpignan Méditerranée Métropole

L'aigua extreta de l'aqüífer és naturalment potable. Es filtra pel sòl pel que passa. No obstant això, per poder fluir de forma segura i transparent a l'aixeta, l'aigua ha d'estar protegida contra els bacteris que pogués trobar-se a les canonades durant el seu transport. És per això que s'injecten petites dosis de clor a la xarxa (l'equivalent a una gota per a 5 banyeres). L'aigua potable s'emmagatzema en conques subterrànies o torres d'aigua que serveixen com a reguladors i reserves de pressió.

Quines accions hi ha al nostre territori?

1

Producció d'aigua potable de qualitat

1

Transport i distribució d'aigua potable a tota la població

1

Investigar les revisions dels consumidors d'aigua

1

Gestió i renovació d'estructures del cicle de l'aigua

1

Protecció dels recursos hídrics en tots els centres productius

1

Analitzar, per tal de verificar el compliment de les normes sanitàries i ecològiques de tractament d'aigües