PLU comú de Cassagnes

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU aprovat el 25 de juny de 2018 pel consell de la comunitat. El document corresponent està disponible a continuació.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.