Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

PLU comú de Saleilles

El document executable sobre el municipi és una PLU, que inclou una declaració de projecte que implica la comptabilitat de la PLU adoptada per deliberació del consell comunitari el 26 de febrer de 2024. A continuació es detallen els documents rellevants de l'expedient, inclòs l'informe del comissari instructor. El fitxer PLU també està disponible a l'ajuntament de Saleilles i a la seu de Perpignan Méditerranée Métropole.

S'informa al públic que, per ordre del president de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine de data 3 de maig de 2022, s'inicia el procediment de declaració de projecte de compatibilitat del PLU del municipi de Saleilles.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.