PLU comú de Saleilles

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU, la tercera modificació del qual va ser aprovada per deliberació del consell de la comunitat de 20 de desembre de 2021.A continuació es disposa dels documents corresponents de l'expedient, inclòs l'informe del comissari d'investigació. L'arxiu plu també està disponible a l'ajuntament de Saleilles i a la seu de Perpinyà Méditerranée Métropole.

S'informa al públic que, per ordre del president de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine de data 3 de maig de 2022, s'inicia el procediment de declaració de projecte de compatibilitat del PLU del municipi de Saleilles.

Per deliberació de data 30 de maig de 2022, el consell de la comunitat va concretar els objectius i modalitats de la consulta de la següent manera:

  • La prestació d'un registre desmaterialitzat i l'expedient de consulta a la següent adreça concertation.perpignanmediterraneemetropole.fr amb la possibilitat que el públic presenti comentaris per Internet o enviar-los per correu al President de Perpinyà Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a l'adreça postal: 11 Boulevard Saint-Assiscle – BP 20641 66006 Perpinyà Cedex,
  • La disponibilitat de l'expedient de consulta en format paper a l'ajuntament de Saleilles, situat al boulevard du 8 de maig de 1945, 66280 Saleilles i a la seu de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, amb la disposició d'un registre que permeti al públic fer les seves observacions.

Aquesta consulta comença a partir de la publicació d'aquest avís i tindrà lloc fins a l'elaboració del projecte, els dies i durant l'horari habitual d'obertura de l'ajuntament i de l'hotel de la comunitat urbana.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.