Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

PLU comú de Montner

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU, la primera modificació del qual va ser aprovada el 12/09/2013.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.