Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Municipi de Plu del Barcarès

Pla Urbanístic Local

El document d'aplicació sobre el municipi és una PLU aprovada el 17/11/2016 pel consell de la comunitat. El Consell de La Comunitat va aprovar una modificació simplificada n°1 de la PLU el 28 de juny de 2019. Els documents corresponents de l'arxiu estan disponibles a continuació. L'arxiu plu també està disponible a l'ajuntament de Le Barcarès i a la seu de Perpinyà Méditerranée Métropole.

Per decret de data 18 de juny de 2019, el president de Perpinyà Méditerranée Métropole Communauté Urbaine va prescriure un procediment de declaració del projecte perquè el Consell Comunitari pogués decidir sobre l'interès general del projecte d'ampliació i requalificació urbana del port, que, si fos necessari, va compatibilitzar el PLU de Le Barcarès.

Per deliberació de data 28 de juny de 2019, el Consell de la Comunitat va especificar les modalitats de la consulta prèvia del públic que es regeix pel Codi Ambiental.

Aquesta consulta preliminar va tenir lloc del dilluns 15 de juliol de 2019 al divendres 16 d'agost de 2019. El consell de la comunitat del 15 de novembre de 2019 en va fer balanç. A continuació es disposa de la deliberació corresponent i dels resultats d'aquesta consulta.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.

Projecte portuari

Per deliberació de 4 de juny de 2019, l'Ajuntament de l'Ajuntament del Barcarès va obrir la consulta preliminar sobre el projecte d'ampliació i requalificació urbanística del port: Ila Catala. Aquesta hora de consulta amb el públic se celebrarà del dilluns 24 de juny al dimarts 23 de juliol de 2019.

El projecte d'ampliació i requalificació del port

Una primera fase de consulta, realitzada els anys 2016 i 2017, tenia com a objectiu presentar als habitants i usuaris del port les primeres reflexions sobre el projecte a través de dues reunions informatives públiques i una exposició.

Un qüestionari va proporcionar una millor comprensió de les expectatives en termes de disseny, equips i serveis. També es van organitzar tres tallers per presentar amb més precisió els components principals del projecte (Economia-Marina i pesca – Desenvolupament urbà).

Avui dia, l'evolució del projecte no permet dibuixar el balanç d'aquesta primera fase de consulta. D'aquesta manera, l'Ajuntament del Barcarès ha acordat reprendre un procediment complet de consulta tenint en compte les aportacions ja realitzades en el marc de la consulta realitzada el 2016 i el 2017.

La consulta prèvia sobre el projecte Ila Catala implica veïns, usuaris, associacions locals, autoritats locals i la resta de persones interessades.

Compleix els tres objectius següents:

  1. Presentar els reptes i ambicions del projecte d'ampliació i requalificació urbana de la marina, el seu context i els seus actors;

  2. Presentar el progrés de la reflexió sobre el projecte, els seus fonaments i les intencions de desenvolupament;

  3. Informar a les persones interessades perquè puguin participar, formular les seves preguntes i contribuir al projecte.

Per deliberació de data 30 de setembre de 2019, el Consell Comunitari de Perpinyà Méditerranée Métropole Communauté Urbaine va crear una zona de desenvolupament diferit (ZAD) en part del territori del municipi de Le Barcarès, al sector de la desembocadura de l'Agly. Els documents corresponents estan disponibles per descarregar a continuació.