Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

PLU comú de Cabestany

El document d'aplicació és un PLU aprovat el 15 de febrer de 2018 pel consell de la comunitat del qual el consell de la comunitat va aprovar una modificació simplificada n°1 del consell comunitari de 28 de març de 2022.

Els documents relacionats amb aquest procediment estan disponibles aquí:

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.