Municipi plu de Canet-en-Rosselló

El document exigible a la comuna és una PLU aprovada l'11/10/2007 l'esmena simplificada n ° 3 va ser aprovada pel consell de la comunitat de 22 de maig de 2023. Al davant hi ha disponibles els documents corresponents.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.