Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

PLU comú de Llupia

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU, la quarta modificació simplificada del qual va ser aprovada el 19/11/2020 en el Consell de la Comunitat. Aquest document està disponible al contrari.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.