Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Reglament Local de Publicitat Intercomunal (RLPI)

El PLUi-D és un document de planificació reguladora i urbanisme a escala dels 36 municipis de Perpinyà Métropole.

Reglament Local de Publicitat Intercomunal

Per deliberació de 25 de juny de 2018, el consell comunitari de Perpinyà Méditerranée Métropole comunitat urbana ha prescrit en tot el seu territori el desenvolupament del Reglament Local de Publicitat Intercomunal (RLPi). Aquest document substituirà, un cop aprovada, la normativa municipal de publicitat local actualment vigent en els municipis membres. La deliberació, disponible a continuació, especifica els objectius perseguits, les modalitats de col·laboració amb els municipis situats en el territori intermunicipal i les modalitats de consulta prèvia iniciades d'acord amb l'article L103-2 del Codi d'Ordenació Urbana.

La investigació pública va tenir lloc del dilluns 4 d'octubre de 2021 al divendres 5 de novembre de 2021. L'informe d'investigació i els seus annexos estan disponibles aquí:

El RLPi va ser aprovat pel Consell de la Comunitat el 28 de març de 2022. Està disponible aquí: