Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

PLU comú de Torreilles

El document d'aplicació sobre el municipi és una PLU de la qual el consell de comú de 12 de desembre de 2019 va aprovar una primera modificació (simplificada).
Hi ha disponibles els documents relacionats amb aquest procediment.
 
Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.