Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

PLU comú de Cases-de-Pène

El document d'aplicació sobre la comuna és una PLU aprovada el 27 de novembre de 2017 pel consell de la comunitat. El Consell comunitari va aprovar una Declaració de Projecte amb compatibilitat del PLU per a la realització d'un parc d'animals anomenat "Ecozonia" de 28 de juny de 2019. Els documents corresponents a l'expedient, inclòs l'informe del comissari d'investigació, estan disponibles a continuació. L'arxiu plu també està disponible a l'ajuntament de Cases de Pène i a la seu de Perpinyà Méditerranée Métropole.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.

Per ordre del president de l'11 de juny de 2021, Perpinyà Méditerranée Métropole va prescriure un procediment per modificar el PLU de Cases de Pène. L'objectiu del projecte d'esmena n° 1 de la PLU és, en particular, modificar certes disposicions del reglament (escrit i gràfic); i crear i suprimir contenidors.

La investigació pública va tenir lloc del dilluns 20 de setembre al divendres 22 d'octubre de 2021. L'informe d'investigació està disponible aquí: