L'última oficina comunitària

Mesa de 13 d'octubre de 2023

L'última oficina comunitària

Mesa de 13 d'octubre de 2023

Els arxius de les oficines comunitàries

Consulta les dates, informes i agendes de les Oficines Comunitàries.