Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Desenvolupament sostenible

Desenvolupar el nostre territori de manera sostenible és pensar en les generacions futures. És fonamental avui tenir en compte el medi ambient al centre de les reflexions per construir un futur sostenible i agradable.