Aigua

Perpinyà Méditerranée Métropole té la competència en la gestió de l'aigua. 14 municipis es gestionen directament, a través de la Régie des Eaux. Recull, la posa a disposició per a la distribució i tractament d'aigües residuals per a més de 40.000 habitants afectats. Els 22 municipis restants són gestionats per delegats: Saur, Véolia o Suez.