Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

PLU Comú Espira de l'Agly

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU, la segona modificació del qual va ser aprovada el 30/01/2014.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.