Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Accions concretes

Algunes accions concretes dutes a terme al territori de Perpinyà Méditerranée Métropole.

1. Rehabilitació d'edificis

La rehabilitació d'un habitatge té un impacte positiu en els 3 pilars del desenvolupament sostenible:

  • Econòmic: creació d'ocupació en la construcció
  • Social: menys factures energètiques i benestar en l'habitatge
  • Medi ambient: menys consum d'energia significa menys emissions de gasos d'efecte hivernacle

És per això que PMM porta la finestreta única Rénov'Occitanie que dóna suport a les persones en les seves obres de renovació energètica.

2. Solucions per moure's de manera sostenible

La bicicleta és la solució ideal per moure's sense contaminar i estar sa!

PMM ha desenvolupat un Pla de Bicicletes per promoure la seva pràctica. El seu objectiu? Promoure de manera concertada l'ús de la bicicleta desenvolupant en particular una xarxa de rutes contínues i segures, permetent donar un lloc real als ciclistes.

3. Lluita contra l'erosió costanera

Amb 22 km de costa sorrenca, el territori de PMM està molt preocupat per la retirada de les platges.

Per això, ha definit una estratègia de desenvolupament orientada a fer del litoral un espai resilient per i amb els habitants: sensibilitzar sobre els riscos de l'erosió costanera, les inundacions i la submersió, treure a la llum projectes que redueixin la seva vulnerabilitat i experimentar amb solucions innovadores.

4. Sol, vent, fusta, ...

Actius naturals excepcionals per produir energies renovables!

Entre els projectes més emblemàtics del territori, l'Ecoparc català està format per 35 aerogeneradors, que cobreixen l'equivalent al consum elèctric de 92.000 habitants!

5. Espais naturals i agrícoles efectivament protegits

Per fer front a la pressió de la urbanització i protegir àrees reconegudes com a notables, pmm coordina i lidera des de 2013 un PAEN de gairebé 300 hectàrees a cavall de 2 municipis: un perímetre per a la protecció i millora dels espais agrícoles i naturals periurbans, el primer creat a França.