Documents públics

Consulta aquí tots els documents públics de Perpinyà Méditerranée Métropole: informes d'activitats, informes de desenvolupament sostenible, diversos avisos, ... .

1
1

Documents del Servei de Desenvolupament Sostenible

Altres documents a descarregar

1

Documents del Servei d'Aigua

Memòries anuals de delegats - Aigua i Sanejament

1

Documents del Servei de Residus

Informes anuals sobre el preu i la qualitat del Servei Públic d'Eliminació de Residus

Reglament de tarifes especials 2022

1

Servei de documents Autopistes

Normativa viària

Responsable d'accés a documents administratius:

Carlota CIBAUD