Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Documents públics

Consulta aquí tots els documents públics de Perpinyà Méditerranée Métropole: informes d'activitats, informes de desenvolupament sostenible, diversos avisos, ... .

Informes d'activitats

Projecte territori

Estatuts pmm

Top 10 Retribucions

Relacions d'igualtat de gènere

Relacions socials úniques

Cites equilibrades

Documents del Servei de Desenvolupament Sostenible

Informes de sostenibilitat

Documents del Servei d'Aigua

Preus de l'aigua i informes de qualitat

Memòries anuals de delegats - Aigua i Sanejament

Documents del Servei de Residus

Informes anuals sobre el preu i la qualitat del Servei Públic d'Eliminació de Residus

Reglament de tarifes especials

Servei de documents Autopistes

Normativa viària

Responsables d'accés als documents administratius:

Léa GINE

Aurélien LALICHE