Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Baho Common PLU

Llei Nº 2014-1545, de 20 de desembre, de simplificació de la vida de les empreses i que conté diverses disposicions de simplificació i aclariment de la llei i dels procediments administratius, per programar el lapse dels SOPs el 31 de desembre de 2019, quan es va avançar un procediment d'elaboració d'un pla urbanístic intermunicipal local (PLUi) el 31 de desembre de 2015. Així, des de l'1 de gener de 2020, el municipi de Baho es troba sota el règim del Reglament Nacional d'Urbanisme (RNU)

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.