Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Socis

La Perpignan Méditerranée Métropole Urban Community, un hub d'equilibri regional, està situada en el principal eix de comunicació entre Europa i la península Ibèrica. Forma part d'un espai transfronterer dinàmic preocupat per un dels territoris més rics, innovadors i integrats d'Europa, Catalunya. Per a molts dels seus habitants, la vida quotidiana està marcada per la importància del fet transfronterer amb Espanya o Andorra. A causa d'aquesta situació, Perpinyà és la nova seu de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i acull un consolat espanyol però també una delegació de la Generalitat de Catalunya. L'obertura de Perpinyà Mediterrània al sud és una gran oportunitat, especialment pel que fa a projectes i integració europea.

Els vincles entre institucions públiques són font de molts intercanvis i accions conjuntes.  Alguns projectes reben suport de la Unió Europea en el marc del programa europeu de suport a la cooperació transfronterera: el Programa Interreg V-A de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). És un programa europeu de cooperació transfronterera creat per promoure el desenvolupament sostenible dels territoris fronterers d'Espanya, França i Andorra.

La Perpignan Méditerranée Métropole Urban Community participa en 2 projectes finançats pel POCTEFA.

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) al 65%

Passegeu pels rius Pirineus Mediterrània

TTFS és un projecte sostenible transfronterer de turisme fluvial al voltant dels rius mediterranis Tet, Ter, Fluvià i Segre.

PMM és líder en col·laboració amb Perpignan Méditerranée Tourisme, l'Ajuntament de Lleida, l'Ajuntament de Girona, el Consorci del Ter i Turisme de Lleida.

Aquest projecte proposa desenvolupar una nova oferta turística transfronterera basada en el turisme fluvial, molt present a Europa, però poc organitzada i desenvolupada en el territori transfronterer i en els eixos dels rius pirinenc-mediterranis.

L'objectiu és posar en valor el patrimoni natural i cultural creant un nou producte de turisme fluvial concebut com un espai educatiu transfronterer únic, respectuós amb el medi ambient, promovent la mobilitat sostenible entre les ciutats i el camp i comptant amb els principals actors econòmics vinculats als rius.

Es tracta d'una proposta de turisme ecològic al llarg dels rius que combina rutes blaves amb vies verdes, activitats relacionades amb l'aigua amb les organitzades a les ribes per permetre la descoberta de fauna i flora, història i patrimoni, gastronomia de pobles riberencs, oci etc.

L'objectiu del projecte TTFS és desenvolupar una destinació turística transfronterera, atractiva i complementària, enllaçant 4 circuits fronterers amb els rius Pirineus-Mediterranis Têt, Ter, Fluvià i Segre. El fil conductor del TTFS és crear recorreguts a partir de la interconnexió de vies verdes existents i carrils blaus entre zones urbanes i rurals El turisme, les infraestructures d'oci i les actuacions de millora dels ecosistemes fluvials creades en el marc del TTFS posaran en valor el patrimoni natural. Paral·lelament, es preveu millorar la qualitat dels ecosistemes presents, alhora que es desenvolupa el potencial turístic de l'entorn fluvial amb circuits educatius, concursos de descoberta, esdeveniments culturals, jornades gastronòmiques, circuits turístics entre els 4 àmbits de riberes fluvials amb un projecte comú d'hibridació cultural i dinamització turística.

El projecte està calibrat en un total de 2.267.000 €, dels quals PMM: 910.000 € i OTC: 17.800 €.

El projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa INTERREG POCTEFA 2014-2020 amb un 65%. PMM també va obtenir una participació de la Regió d'Occitània en aquest projecte de 60.000 €.

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) al 65%

Connectat a una xarxa ciclista transfronterera

BiciTransCat proposa el desenvolupament de noves rutes ciclistes i connexions multimodals transfrontereres per al foment de la mobilitat sostenible. El Consorci de les Vies Verdes de Girona lidera la col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Comunitat Urbana Perpinyà Mediterrània Mètrica.

BiciTransCat té com a objectiu desenvolupar un nou eix litoral per a la mobilitat transfronterera sostenible estructurat al voltant de la ruta ciclista d'interès europeu EuroVelo 8 "El Mediterrani en bicicleta" (Cadis-Atenes). Aquest projecte respon a les fortes expectatives dels turistes itinerants, dels turistes en estada permanent i de la població local, destacades pel projecte Enllaç i la xarxa Pirinexus. BiciTransCat té com a objectiu connectar les principals destinacions turístiques de Girona i Pirineus Orientals a través d'un carril bici interconnectat amb els diferents modes de transport públic, per fomentar la mobilitat sostenible, permetre una variant litoral i oferir així una alternativa a les carreteres sovint saturades a l'estiu.

Per a això, s'implementaran tres grans línies de treball:

– Desenvolupar un nou tram d'EuroVelo 8 i millorar-lo mitjançant el desenvolupament d'una xarxa de vies verdes constitutives de vies alimentadores cap a aquest, en particular des de les estacions TGV i AVE de Perpinyà i Figueres, per tal de millorar l'oferta de transport transfronterer sostenible existent

– Desenvolupar nous serveis de mobilitat sostenible i facilitar comportaments multimodals transfronterers (accessibilitat de modes, informació, desenvolupament d'equips)

– Estudiar el comportament dels usuaris sobre aquests eixos transfronterers de mobilitat sostenible i mesurar l'impacte econòmic de les millores realitzades en l'oferta de transport a tot el territori.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona és líder en col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i, per descomptat, la Comunitat Urbana Perpinyà Mediterrània Métropole.

El projecte està calibrat en un total de 4.689.000 € dels quals PMM: 1.239.500 € 

El projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa INTERREG POCTEFA 2014-2020 amb un 65%.

El projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa INTERREG POCTEFA 2014-2020 amb un 65%.

Passeja per la Mediterrània

El Mediterrani en Bicicleta és la part francesa de l'EuroVelo 8 que acabarà connectant Cadis a Espanya amb Esmirna a Turquia al llarg de 7.500 km. De Perthus a Menton: 850 km d'aventura amb bicicleta per descobrir panoràmiques inesperades i notables, visitar llocs patrimonials imprescindibles i degustar els plaers epicuris dels nostres terrers.

Itineraris ES TET

Planifica el teu viatge!

Mapa exploratori de Diane Berg

El treball realitzat

El progrés dels carrils bici d'ES TET

Socis

Les Rutes de la Via Verda ES TET

Descobreix el mapa de les instal·lacions de la Via Verda d'ES TET. Els 25 km de carrils bici, que pujaran pel Têt des de Canet-en-Roussillon fins a Saint-Féliu-d'Avall per la via verda ES TET, constitueixen la part del Rosselló de la ruta ciclista de la Vall de Têt. Organitzeu les vostres passejades amb el mapa següent. 

ES TET és una via verda de mobilitat tova Est-Oest

Un carril bici a la vora del riu que uneix 11 municipis des del mar fins a l'interior, inclòs en el pla de ruta cicloturista comarcal, la part del Rosselló de la ruta ciclista Têt. Tant per a la mobilitat diària però també per al turisme, aquesta ruta està connectada amb el Mediterrani amb bicicleta – EuroVelo 8. És un eix vertebrador del territori recolzat per les institucions.

Quins objectius per a la valorització i apropiació de les riberes i riberes del riu

Objectius de desenvolupament sostenible i un enfocament transversal i global per afrontar tots els reptes que comporta:

de projectes que estan sorgint
Més de 0 km
residents en els 36 del territori
0 Municipis

Promoure la mobilitat suau per tot el territori, per a desplaçaments, oci i itinerància turística.

Protegir el patrimoni natural i cultural del riu

Inclou Perpinyà, capital del Regne de Mallorca

Aquesta escala del projecte revela la dimensió emblemàtica del riu per al territori de Perpinyà Méditerranée Métropole anomenat Grand Site Occitanie. En una àrea regional transfronterera específica.

Destacant el patrimoni dels municipis

Desenvolupament de l'economia del turisme verd

Estructuració del teixit verd i blau del territori

Fer que els espais naturals siguin accessibles per a tothom

Crear les condicions de cohesió entre els habitants del territori

ES TET integra tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Cap al Tet!

El futur dels habitants al centre del projecte territorial.

Es tracta d'inventar una nova vida quotidiana per a desenes de milers d'habitants que voregen el riu costaner Têt, d'organitzar un nou pacte territorial, d'implementar canvis escollits i no soferts. L'especificitat del programa serà no apartar-se de les seqüències històriques que han fet de la Tet un fil conductor, un vincle social, tant per produir energia, per optimitzar la realitat... La idea és posar en valor tot el patrimoni: arquitectònic, natural, mediambiental, patrimonial. Que tothom, en el seu camp de competència, experiència, aporti la seva experiència per millorar el dia a dia de tots, la famosa "convivència". Així és com vam decidir construir, projectar-nos millor cap al futur. És anant a l'origen d'aquest corrent dinàmic que hem pogut imaginar accions estratègiques per traçar de manera concreta pistes d'implementació operativa.  Es tracta d'un procés adaptatiu de renovació del que sustenta la nostra cultura territorial, descendint dels Pirineus a la Mediterrània, mesurant-nos contra la força del riu. Al llarg de la Tet, d'un extrem a l'altre, hem plantejat els nostres propis objectius, amb una voluntat indestructible de desenvolupar-nos de manera sostenible i equitativa, i en les millors condicions per a l'home i el seu entorn local, el fort potencial econòmic i humà que existeix. Simplement es diu "anar en la direcció correcta". La trajectòria establerta va prenent forma. Dia rere dia. Pel camí, anant a conèixer la població, des de reunions informatives fins a debats públics. Tot el que tindrem
La pudor ens permetrà avançar sent actors del nostre entorn de vida ambiental.

Suport econòmic

D'una previsió de 10 milions d'euros d'obra, el 48% de les subvencions obtingudes gràcies als socis, o 4 806.000 €.