Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Què és?

La comunitat urbana és:

Des de l'1 de gener de 2016, s'ha reforçat l'agrupació intermunicipal de Perpinyà i els 35 municipis veïns. Ara una comunitat urbana (l'única de la regió d'Occitània-Pirineus-Méditerranée), la nova estructura porta el nom de Perpinyà Méditerranée Métropole. Les seves competències són molt àmplies, mentre que el seu funcionament es basa en l'enfortiment dels serveis locals, en nom de l'eficiència.

S'estan agrupant els recursos

La comunitat urbana és una agrupació de recursos humans, financers i tècnics. El seu personal prové principalment dels serveis dels municipis membres. Té competències obligatòries molt àmplies, i els ajuntaments també poden decidir sobre la transferència de competències addicionals. Per tant, és la comunitat urbana la que presta i organitza aquests serveis a la població del territori.

Perpinyà Méditerranée Métropole pretén combinar dues escales: la proximitat en acció per tal d'intervenir, de manera adequada i optimitzada, el més propera possible als habitants, una federació de projectes per augmentar la influència, els recursos (europeus en particular) i la visibilitat del territori.

Per a quin projecte territorial?

Amb molts mitjans per actuar sobre el desenvolupament local, Perpinyà Méditerranée Métropole intervé sobre la base d'un projecte territorial "Terra Nostra", desenvolupat conjuntament per tots els alcaldes i càrrecs electes afectats. El seu objectiu és construir un territori equilibrat, a través del desenvolupament econòmic del cor de la metròpoli, l'atractiu turístic tradicional de la costa així com el desenvolupament sostenible d'un hinterland marcat per la qualitat del seu entorn de vida, el seu patrimoni cultural, natural, agrícola i vitivinícola.

Amb quina organització?

Diversos municipis s'han organitzat en pols territorials de proximitat. Per tant, hi ha un pal "Salanque", així com un pal "Grand Ouest". La resta de municipis han signat acords de gestió per mantenir de moment la posada en marxa de missions locals, com el manteniment d'espais públics per exemple, a nivell municipal mentre es prepara una posada en comú de serveis dins de nous pols territorials en construcció.

Pol "Salanque"

Pol "Grand Ouest"

baho

 

Baixas

Bompas

Cabestany

Calce

Canet

Canohès

Casos de Pene

Cassànades

Espira-de-l'Agly

Estagel

El Barcarès

El Soler

Llupia

Montner

Opoul-Périllos

Perpinyà

Peyrestortes

Pézilla

Pollestres

Ponteilla-Nyls

Rivesaltes

Saint-Estève

Sant Fèlix

Sant Hipòlit

Saint-Laurent

Sant Nazaire

Santa Maria

Salat

Tautavel

Torreilles

Toulouges

Villelongue

Villeneuve

Villeneuve

Vingrau