Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

Perpignan Méditerranée Métropole es compromet a fer accessible el seu lloc web d'acord amb l'article 47 de la Llei núm. 2005-102, d'11 de febrer de 2005.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www. Perpignanmediterraneemetropole.fr/

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Fins a la data, el lloc web no ha estat sotmès a una auditoria de conformitat i https://www. Perpignanmediterraneemetropole.fr/ es considera per defecte com a no conforme.

RESULTATS DE LES PROVES

L'auditoria de compliment es realitzarà en un termini de 9 mesos. Els seus resultats es mostraran en aquesta pàgina

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

La present declaració es va fer el 22/04/2024.

Tecnologies utilitzades per a la creació del lloc web

  • HTML5
  • CSS3
  • Javascript
  • SVG

COMENTARIS I CONTACTE

Si no pot accedir a un contingut o servei, pot posar-se en contacte amb el responsable del lloc web per dirigir-se a una alternativa accessible o obtenir el contingut en un altre formulari.

  • Contacta amb nosaltres a: Tel.: 04 68 08 60 00

REMEIS

Aquest procediment s'ha d'utilitzar en el cas següent.

Vostè ha informat al responsable del lloc web d'un defecte d'accessibilitat que li impedeix accedir a qualsevol contingut o servei del portal i no ha rebut una resposta satisfactòria.

75342 París (Paris) CEDEX 07