Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

El pla de bicicletes del territori PMM

Solució de viatge individual, neta i assequible per a tothom, principals actius de salut, creador d'ocupació, ... El ciclisme és una oportunitat per al nostre territori!

Descobreix el pla de la bicicleta

Després d'un primer esquema de ciclisme comunitari dut a terme l'any 2000 i revisat el 2010, Perpinyà Méditerranée Métropole va deliberar el juny de 2020 el seu PLA VELO per als viatges diaris.

Aquest Pla Marshall proporciona:

Una xarxa metropolitana de 500 quilòmetres que donarà servei principalment a escoles, centres urbans i zones d'activitat econòmica: 10 rutes ciclistes per als usuaris quotidians per al 2030 i gairebé 30 milions d'euros en inversions ja previstes!

Serveis com el reforç del lloguer de bicicletes o la propera creació d'una identitat específica de la xarxa ciclista metropolitana per optimitzar la informació tant sobre el terreny com digital!

Incentius: May Bike Challenge, Mobility Week ... Totes les ocasions són bones per fomentar la pràctica!