Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

PLU comú de Soler

El document preceptiu sobre el municipi és un PLU del qual es va aprovar una esmena (n°1) pel consell de la comunitat de 12 de setembre de 2022.

Els documents relacionats amb aquest procediment estan disponibles aquí:

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.