Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

PLU comú de Soler

El document preceptiu sobre el municipi és un PLU del qual es va aprovar una esmena (n°1) pel consell de la comunitat de 12 de setembre de 2022.

Els documents relacionats amb aquest procediment estan disponibles aquí:

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.