Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

PLU comú de Calce

El document d'urbanisme sobre el municipi és un PLU aprovat el 31 de març de 2016 pel consell de la comunitat. Una declaració de projecte que va posar en compatibilitat el PLU per al projecte de reconstrucció de la planta de tractament d'aigües residuals va ser aprovada pel consell comunitari el 21 de desembre de 2017. Els documents corresponents estan disponibles a continuació.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.