Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Convertir-se en un territori energètic positiu el 2050

Perpinyà Méditerranée Métropole s'ha fixat l'objectiu de convertir-se en un territori energètic positiu per al 2050.

Objectiu TEPOS!

"TEPOS?" = Territori d'Energia Positiva

Un territori energètic positiu (TEPOS) és un territori que cobreix el seu consum energètic a través de la producció d'energia renovable local (RE).

Per aconseguir-ho, PMM s'ha fixat l'objectiu en 30 anys de dividir per 2 el seu consum (transport, edificis), i multiplicar per 3 la seva producció d'energia renovable (mix energètic).

Escenari PMM TEPOS, en GWh

2018 = 19%

2050 = 100%

Les principals figures del diagnòstic del Pla Clima

Les següents xifres es refereixen a tot el territori del PMM, és a dir, 270.000 habitants repartits en 36 municipis, per a l'any 2017.

Consum d'energia per sectors el 2017

Consum d'energia per tipus el 2017

Producció d'energia renovable per origen el 2017

Emissions de gasos d'efecte hivernacle per sectors el 2017

El Pla Director de l'Energia

On posicionar els projectes de producció d'energia renovable al territori? Quins tipus d'energies renovables s'han de desenvolupar? Com involucrar a tots els actors locals per promoure un desenvolupament compartit i acceptat de les energies renovables? Quin és el potencial per reduir les necessitats energètiques del territori? Quines inversions són necessàries? Com combinar l'urbanisme i el desenvolupament de xarxes energètiques?

Aquestes preguntes es respondran en el Pla Director d'Energia (SDE), posat en marxa el 2021 per a la seva finalització el 2023. En resum, l'SDE és una eina que permetrà afinar els objectius del Pla Clima, destacar les prioritats, temporalitzar-les i espacialitzar-les sobre el territori.

Es tracta d'un projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i realitzat amb el suport financer de l'Agència per a la Transició Ecològica.

Distribució de la factura anual del territori PMM per energia i per sectors

La factura energètica del territori ascendeix a 1,4 milions d'euros diaris, és a dir, 1.900 euros per habitant, a l'any, tots els sectors d'activitat i tot tipus d'energia juntes.

factura-anual