Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Estagel PLU comú

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU, la modificació simplificada n°3 va ser aprovada pel consell de la comunitat de 27 de juny de 2022.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.