Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Agenda Local d'Hàbitat

Pel que fa a les competències obligatòries de la comunitat urbana és la de l'equilibri social de l'habitatge en el territori comunitari, i més concretament el Programa Local d'Habitatge (PLH).

Agenda Local d'Hàbitat (LHP)

El Programa Hàbitat Local és el principal mecanisme de política d'habitatge a nivell local.

Desenvolupat en col·laboració amb tots els actors locals, és el document imprescindible que fixa la programació, inversions i actuacions de l'habitatge en matèria d'habitatge.

El nou PLH de PMM va ser adoptat definitivament en el Consell de la Comunitat el 12 d'abril de 2021. Aquest PLH s'estableix per un període de sis anys, per al període 2020-2025.

Documents útils

Per conèixer tot el Programa Hàbitat Local, trobareu a continuació els documents per descarregar.