Els meus tràmits en línia

Tots els teus tràmits en línia en matèria de competència d'aigua.

Paga la factura de l'aigua

Segons el meu municipi

Entrar o sortir

Obrir/tancar un contracte d'aigua

Sol·licitud de comprovació de compliment

Comprovació de compliment

1

Venc, amb qui contactar per al contracte de compliance?

Control de compliment de connexions d'aigües residuals per a la venda d'immobles

Vens la teva propietat i necessites el control de compliment del sanejament? Feu la sol·licitud al vostre operador mitjançant les dades de contacte següents.

Assistència tècnica per donar resposta a emergències en el subministrament d'aigua o evacuació d'aigua en xarxes públiques. Accessible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana des de la finca de la qual depenc: Régie – 04 68 08 64 00 / Véolia – 09 69 32 35 52 / SAUR – 04 34 20 30 07 / SUEZ – 09 77 401 401.

De quin operador depenc?

1

M'estic movent o movent-me

Voleu obrir o tancar el vostre "compte d'aigua"?

En cas de moure't o mudar-te, hauràs de tancar/obrir el teu "compte d'aigua". Acosta't al teu operador, en funció del teu municipi per obrir el teu compte.

De quin operador depenc?