Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Els meus tràmits en línia

Tots els teus tràmits en línia en matèria de competència d'aigua.

Paga la factura de l'aigua

Segons el meu municipi

Entrar o sortir

Obrir/tancar un contracte d'aigua

Sol·licitud de comprovació de compliment

Comprovació de compliment

Venc, amb qui contactar per al contracte de compliance?

Control de compliment de connexions d'aigües residuals per a la venda d'immobles

Vens la teva propietat i necessites el control de compliment del sanejament? Feu la sol·licitud al vostre operador mitjançant les dades de contacte següents.

Assistència tècnica per donar resposta a emergències en el subministrament d'aigua o drenatge en xarxes públiques. Accessible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana des de la granja a la qual pertanyo: Eau Agglo – 04 68 08 31 37

Aglomeració de l'aigua Perpinyà Mediterrània

M'estic movent o movent-me

Voleu obrir o tancar el vostre "compte d'aigua"?

En cas de mudança o mudança, hauràs de tancar/obrir el teu "compte d'aigua". Posa't en contacte amb el teu operador Eau Agglo.