Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

PLU comú de Toulouges

El document exigible al municipi és una PLU, la 2a modificació simplificada de la qual es va aprovar el 25/09/2023.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.