Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

PLU comú de Toulouges

El document exigible al municipi és una PLU, la 2a modificació simplificada de la qual es va aprovar el 25/09/2023.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.