Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

La marca

El 2017, la xarxa Méditerranée Métropole de Perpinyà va passar a anomenar-se "Sankéo"!

"Sankéo" és la versió revisada de l'expressió "Sang i Or", l'escut d'armes de Catalunya. La signatura "Cada dia és un nou començament" expressa aquesta ambició de cap a una mobilitat més sostenible, fiable i connectada.

Al voltant de "Sankéo", és també tot un sistema visual que la Metròpoli ha adoptat amb un univers colorit, fent-se ressò de signes característics del territori (art contemporani, les facetes d'un granat, el teixit català...). Tot i mantenir un peu en la tradició i el patrimoni, aquesta nova imatge és moderna, decididament orientada cap al futur, i en particular cap als joves, davant la mobilitat del demà. Així, el 2017, la comunicació de llançament de la nova marca Sankéo va donar un gir digital, incloent la creació d'un canal "youtube" Sankéo per informar els viatgers de les fortes notícies de la xarxa.

Aquesta identitat visual reflecteix el canvi en la política de mobilitat impulsat per Perpinyà Méditerranée Métropole, que va reorganitzar la seva xarxa al voltant de tres línies de reforç A, B i C el 2019 i vol establir una estreta relació amb els usuaris del transport públic gràcies a aquesta imatge de marca moderna, dinàmica i participativa.