Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Municipi plu de Saint-Féliu-d'Avall

El document exigible sobre el municipi és un PLU la declaració del projecte (per a la realització del parc fotovoltaic "Energies des Bouzigues") incorporant la PLU va ser aprovada pel consell de la comunitat de 26 de setembre de 2022. Els documents relatius a aquest tràmit estan disponibles aquí:

El decret del president de Perpinyà Méditerranée Métropole Communauté Urbaine de data 15 de juny de 2021 prescriu una declaració de projecte que compatibilitzi el PLU per permetre la realització del projecte del parc fotovoltaic anomenat "Energies des Bouzigues". Aquest procediment està subjecte a una avaluació ambiental d'acord amb el que estableix l'article L. 103-2 del Codi d'Ordenació urbana. La deliberació del consell de comunitat de 28 de juny de 2021 defineix els objectius i modalitats de la consulta. L'expedient de consulta està disponible aquí: arxiu de consulta de l'eurodiputat plu de Sant Feliu