Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

PLU comú de Ponteilla/Nyls

El document que obliga el comú és un PLU, la 3a modificació simplificada del qual va ser aprovada pel consell de la comunitat del 24 d'octubre del 2022. El document exigible corresponent està disponible al contrari.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.