Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Municipi plu de Saint-Nazaire

El document d'aplicació sobre el municipi és una PLU, la segona modificació simplificada de la qual va ser aprovada pel consell comunitari de Perpinyà Méditerranée Métropole Communauté Urbaine el 26 de novembre de 2018.El document aplicable està disponible.
 
Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.