Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Municipi de Plu de Rivesaltes

El document exigible al municipi és una PLU, que ha estat objecte d'una compatibilitat arran del decret prefectural del 23 de maig de 2023 pel qual es declara d'utilitat pública i urgent l'obra necessària per a la realització del projecte de construcció d'un centre penitenciari en el territori del municipi de Rivesaltes. Al davant hi ha disponibles els documents corresponents.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.