Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

PLU comú de Bompas

El document d'aplicació sobre el municipi és un TPV la modificació nº 8 del qual va ser aprovada en el consell de la comunitat de 19 de maig de 2016. El document està disponible al revés. Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.